chuong-trinh-cu-nhan

Hệ thống đào tạo, chương trình đào tạo ở Canada

Hệ thống đào tạo, chương trình đào tạo ở Canada?

Hiến pháp năm 1867 của Canada đã trao độc quyền về các cơ quan nhà nước thuộc địa bàn thành phố về đào tạo. Các cơ quan chức năng ở cấp thành phố và địa phương tự chịu trách nhiệm phát triển hệ thống cơ sở đào tạo riêng, tạo thành 13 hệ thống giáo dục ở 13 tỉnh thành, có những đặc điểm chung và những đặc điểm riêng biệt. Trách nhiệm về vấn đề giáo dục thường do các cấp thẩm quyền ở các địa phương gánh các, thông qua một hoặc nhiều phòng ban hay các bộ giáo dục. Bên cạnh đó, có rất nhiều cơ quan chính phủ hoặc tư nhân cung cấp dịch vụ hỗ trợ các cơ quan chức năng liên quan đến quản lí giáo dục thông qua các nghiên cứu, thong tin và tư vấn của họ.

Tất cả các cơ sở đào tạo sau đại học “được công nhận” ở Canada đều được cấp có thẩm quyền của tỉnh hay địa bàn mình cấp phép đào tạo thông qua các thỏa thuận nhằm đàm bảo chất lượng của cơ sở đào tạo và các chương trình học. Các cơ sở đào tạo được “cấp phép” hay “đã đăng kí” được chính phủ quản lí để đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dung, hơn là đảm bảo chất lượng của chương trình học hay chất lượng của cơ sở đào tạo.

Hệ thống đào tạo

Cấu trúc cơ bản của hệ thống giáo dục thuộc từng tỉnh hay từng bang của Canada đều giống nhau. Mỗi hệ thống có 3 bâc- tiểu học, trung học và đại học, tuy nhiên, độ dài ngắn của mỗi bậc học có khác nhau ở từng bang. Ở tất cả các bang, tiểu học và trung học cơ sở kéo dài 12 năm, riêng ở Quebec là 11 năm. Giáo dục bắt buộc ở từng bang khác nhau, ví dụ như ở Manitoba, là tới năm 17 tuổi và ở New Brunswick, là tới năm 18 tuổi hoặc hết chương trình trung học phổ thông.

Các chương trình đào tạo đại học được đảm nhiểm bởi cả các Học viên tư thục lẫn công lập. Các cơ sở đào tạo này có thể được “công nhận”, hay “đã đăng ký”, hoặc “được cấp phép”, hoặc cũng có thể chúng không chịu bất kì sự quản lí nào hết.

Các trường đào tạo bậc đại học đào tạo và cấp phát bằng đại hoc, bằng cao đẳng, và giấy chứng nhận tuỳ theo yêu cầu hoặc tính chất của trường và độ dài khóa học. Các trường đại học và đại học cao đẳng chú trọng các chương trình cử nhân. Có một số trường cấp bằng đào tạo nghề, còn một số trường khác tập trung vào cấp bằng cao đẳng, chứng chỉ hay các giấy xác nhận khác.

Chương trình đào tạo

Bằng cấp ở bậc đại học được phân ra làm 3 cấp khác nhau – cử nhân, thạc sĩ, và tiến sĩ – theo thứ tự từ thấp lên cao, khóa này là điều kiện đầu vào của khóa tiếp theo.

Nhiều trường đại học cũng cấp bằng cao đẳng và chứng nhận. Nói chung, để có bằng cao đẳng hay giấy chứng nhận, phải mất từ 1 đến 2 năm học theo một lĩnh vực đặc biệt. Tuy nhiên, các chương trình học rất khác nhau giữa các trường và giữa các bang.

Sinh viên hoàn thành chương trình cử nhân hay khóa học 2 năm chương trình Cégep ở Quebec sẽ được vào đại học. Chương trình cử nhân nhìn chung kéo dài khoảng 3-4 năm, tùy thuộc từng bang và từng chương trình học. Người nhận được Bằng danh dự là người học các chương trình đào tạo có các môn học danh dự đồng thời có các điểm số cao. Ở một số trường, để có được bằng danh dự, sinh viên phải học nhiều hơn một số môn.

Chương trình thạc sĩ nhìn chung cần 2 năm học sau khi hoàn thành chương trình đại học. Mặc dù là yêu cầu chung cho đầu vào chương trình tiến sĩ là phải có một bằng thạc sĩ, nhưng sinh viên vẫn được phép chuyển thẳng vào học tiến sĩ, trong một vài trường hợp đặc biệt. Để hoàn thành bậc tiến sĩ, trung bình mất khoảng 3 năm tới 4 năm hoặc 5 năm học tập và nghiên cứu, cũng như làm luận.

Các lĩnh vực như y tế, luật, giáo dục, hoạt động phúc lợi cộng đồng, thực tập là bắt buộc để được cấp giấy phép hành nghề.

Các bài đã đăng