Chuyên mục: Ngành nghề ưu tiên

dich-vu-cong-dong-Seneca
My-thuat-thiet-ke-do-hoa
quan-tri-du-lich-khach-san-canada
nganh-khach-san-du-lich
san-xuat-tien-tien-tu-dong-hoa
Large group of people representing Various occupations are holding blank poster. 

[url=http://www.istockphoto.com/search/lightbox/9786738][img]http://dl.dropbox.com/u/40117171/group.jpg[/img][/url]
nganh-nghe-uu-tien-tai-canada
nganh-nghe-uu-tien
dinh-cu-theo-nghe
1 8 9