dinh-cu-theo-nghe

Thang điểm nhập cư Canada theo diện tay nghề

Chương trình nhập cư Canada theo diện tay nghề cao là một cách phổ biến nhất để nhập cư đến Canada cho những người có học vấn, kinh nghiệm làm việc, kiến thức về tiếng Anh hoặc tiếng Pháp và một số khả năng khác nhằm giúp họ có thể ổn định cuộc sống một cách thành công như một thường trú nhân tại Canada. Chương trình nhập cư liên bang dạng tay nghề cao cho phép người nhập cư đến Canada như một thường trú nhân và hoàn toàn có thể hội nhập vào các thị trường lao động nội địa mà không cần đến sự bảo trợ của người sử dụng lao động và không cần đến quá trình xin giấy phép lao động sau khi được cấp thẻ thường trú, không như dạng Work Permit (làm việc ngắn hạn).

Đương đơn phải đạt được các tiêu chuẩn tối thiểu sau đây để có thể tham gia vào chương trình “Lao động có tay nghề cao”
* Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc toàn thời gian hoặc kinh nghiệm làm việc bán thời gian tương đương.
* Kinh nghiệm làm việc phải là cấp độ O (những vị trí quản lý) hoặc cấp độ A (những vị trí chuyên gia) hoặc cấp độ B (các vị trí liên quan đến kỹ thuật và tay nghề) như theo phân chia của Canadian National Occupational Classification (NOC).
* Đã có các kinh nghiệm làm việc này trong vòng 10 năm.

Các đơn theo chương trình nhập cư liên bang dạng tay nghề cao được đánh giá dựa trên 6 tiêu chí chính: độ tuổi, trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc, khả năng ngôn ngữ và khả năng thích ứng như sau:

  • Trình độ học vấn: tối đa 25 điểm
  • Ngôn ngữ chuyên ngành: tối đa 24 điểm
  • Kinh nghiệm: tối đa 21 điểm
  • Độ tuổi: tối đa 10 điểm
  • Khả năng hòa nhập: tối đa 10 điểm

Số điểm tổng cộng: tối đa 100 điểm

Số điểm tối thiểu cần phải đạt được: 67 điểm

Các nguyên tắc để đăng ký theo dạng tay nghề cao có thể thay đổi theo từng thời điểm, vì vậy, trước khi đăng ký, bạn nên đảm bảo rằng bạn đã tham khảo các tiêu chuẩn chọn lọc được cập nhật mới nhất và quen thuộc với các quy trình nộp đơn hiện tại.

Bạn lưu ý: Các ngành nghề liên tục được cập nhật hàng năm tại đây

http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/skilled/index.asp

Các bài đã đăng