chuong-trinh-dao-tao-canada

Chương trình trung học kết hợp dự bị đại học tại Columbia International College

Những học sinh lớp 12 tại CIC có thể đăng kí khóa học dự bị đại học cùng với khóa học THPT để lấy bằng OSSD. Với OSSD, học sinh có đủ điều kiện nhập học trực tiếp vào các trường đại học hàng đầu.

Độ dài chương trình dự bị đại học:

– Để tốt nghiệp, học sinh phải hoàn thành 30 tín chỉ hoặc tương đương, để nhận bằng tốt nghiệp THPT Ontario

+ Trong 30 tín chỉ được yêu cầu phải bao gồm 6 tín chỉ của chương trình dự bị đại học

+ Tất cả các môn học đã học sẽ được đánh giá và cấp số tín chỉ tương đương

– Hoàn thành chương trình dự bị đại học trong 6 hoặc 10 tháng:

Chương trình 6 tháng:

+ Chương trình cho phép học sinh hoàn thành 6 tín chỉ dự bị đại học và lấy bằng tốt nghiệp THPT Ontario OSSD

+ Nhập học vào tháng 1 hoặc tháng 5

+ Dành cho các học sinh đang học 12 và đã đạt được 24 tín chỉ

Chương trình 10 tháng:

+ Cho phép học sinh hoàn thành 8 tín chỉ dự bị đại học và lấy bằng tốt nghiệp THPT Ontario

+ Nhập học vào tháng 8

+ Dành cho những học sinh đã hoàn thành lớp 11 và đạt được 22 tín chỉ

– Kì nhập học hàng năm: Tháng 1, 6 , 8

Cơ hội đặc biệt để Nhập Đại học

– OSSD và chương trình dự bị đại học Columbia được công nhận và chấp nhận tất cả các trường đại học ở Canada, Mỹ, Anh, Úc và New Zealand , qua đó cung cấp nhiều cơ hội hơn cho sinh viên các trường đại học và các chương trình nhập của sự lựa chọn của họ.

– Điểm đánh giá của Columbia được công nhận và chấp nhận tất cả các trường đại học ở Canada, Mỹ, Anh, Úc và New Zealand.

Sinh viên quốc tế hoàn thành OSSD ở Ontario được nhận vào các trường đại học của Canada trên cơ sở bình đẳng như tất cả các học sinh trung học Ontario địa phương khác.

Các bài đã đăng