Chính sách định cư cho sinh viên quốc tế du học tại Canada

Từ ngày 19 tháng 11 năm 2016, chính phủ Canada sẽ có thay đổi thuận lợi hơn về chính sách định cư cho du học sinh quốc tế nhằm đảm bảo sự công bằng và đáp ứng nhu cầu đang tăng cao của du học sinh. Đối tượng bao gồm những du học sinh đã hoàn thành quá trình học tập của mình tại Canada

Vậy nhập cư nhanh cho du học sinh quốc tế tại Canada như thế nào?

Chính phủ Canada đã giới thiệu một hệ thống mới cho sinh viên quốc tế tốt nghiệp tại các trường đại học và cao đẳng có mong muốn định cư tại Canada: đó là Express Entry (Nhập cư nhanh).

Hệ thống xếp hạng Express Entry là hệ thống xử lý hồ sơ mới của Canada dùng để tiếp nhận đánh giá và tính điểm hồ sơ cho các ứng viên nộp đơn xin định cư và quản lý các hồ sơ xin thường trú theo các chương trình nhập cư kinh tế liên bang gồm:

  • Chương trình định cư Canada diện có kỹ năng tay nghề của Liên bang (Federal Skilled Workers)
  • Chương trình định cư Lao động có tay nghề chuyên môn của Liên bang (Federal Skilled Trades)
  • Chương trình định cư Lao động có kinh nghiệm làm việc tại Canada (Canadian Experience Class )

Du học sinh sẽ làm gì với hệ thống Entry Express?

Bước 1:  Du học sinh có nhu cầu định cư tại Canada sẽ hoàn thành một hồ sơ trực tuyến trên hệ thống Express Entry. Đây là một hình thức an toàn mà sinh viên sẽ sử dụng để cung cấp thông tin của mình bao gồm: kỹ năng, kinh nghiệm làm việc, khả năng ngôn ngữ, trình độ học vấn, và những thông tin khác để Hội đồng có thể đánh giá.

Những người đáp ứng các tiêu chí của một trong những chương trình nhập cư liên bang được liệt kê ở trên sẽ được chấp nhận vào một “nhóm đạt tiêu chí” (pool)

Bước 2: Các ứng viên sẽ được chấm điểm theo hệ thống thang điểm và điểm được sắp xếp theo thứ tự từ cao đến thấp. Điểm của ứng viên sẽ được sử dụng làm thông tin cho hồ sơ.

1. Ứng viên có số điểm cao nhất trong nhóm sẽ nhận được Thư mời nộp đơn (Invitation to Apply). Ứng viên được thưởng điểm khi nhận được:

– Một lời mời làm việc tại Canada

– Một đề cử từ một tỉnh hoặc vùng lãnh thổ của Canada

–  Kỹ năng và các yếu tố kinh nghiệm.

2. Ứng viên được công điểm thêm khi nhận được:

– Một lời mời làm việc do  tổ chức Đánh giá Tác động Thị trường Lao động giới thiệu

– Một đề cử của một tỉnh hoặc vùng lãnh thổ tại Canada

Điểm cộng và điểm thưởng sẽ giúp những ứng viên điểm cao có thể nhận được Thư mời nộp đơn tại vòng tiếp theo.

Nếu ứng viên nhận được thư mời tại vòng tiếp theo, họ sẽ có 60 ngày để nộp đơn thường trú trực tuyến. Cơ quan Quốc tịch và Nhập cư Canada sẽ xử lý phần lớn hồ sơ một cách hoàn chỉnh trong sáu tháng hoặc dưới 6 tháng.

Các bài đã đăng