Các dịch vụ hỗ trợ học sinh tại Ottawa Carleton District School Board

Du học Canada – Các dịch vụ hỗ trợ học sinh tại Ottawa Carleton District School Board

Các dich vụ hướng dẫn và cố vấn tại mỗi trường trung học có cố vấn, giảng dạy và hỗ trợ

– Cố vấn và hướng dẫn về giáo dục

– Cố vấn và hướng dẫn về ngành nghề

– Cố vấn các vấn đề cá nhân

– Hỗ trợ ngôn ngữ/văn hóa

Ngoài các dịch vụ hỗ trợ của nhà trường này, điều phối viên học vấn OISP cung cấp sự hỗ trợ và giúp đỡ về học vấn tiếp diễn cho các học sinh quốc tế.

Các chương trình mùa hè

Các chương trình mùa hè dành cho học sinh quốc tế hiện có cho các học sinh từ 9 tuổi trở lên.

Hãy liên hệ với chúng tôi để có thông tin về:

Du học Canada miễn phí

Thủ thục du học Canada

Thông tin về trường trung học, cao đẳng, đại học mà bạn yêu thích?

Học bổng du học Canada cao nhất?

Mọi thông tin cần tư vấn về du học Canada quý vị vui lòng liên hệ:

Công Ty Tư Vấn Du Học VIP (VIP Study Overseas)

Hotline/zalo/viber: 098 678 1890.

Email:   duhocvip@gmail.com  info@duhocvip.com.

Website:  http://mangduhoccanada.com/ 

Các bài đã đăng