education-system-canada

Cái nhìn tổng quan về hệ thống giáo dục của Canada

Tổng quan về hệ thống giáo dục ở Canada: Canada theo thể chế liên bang gồm 10 tỉnh bang và 3 vùng lãnh thổ (hạt). Theo hiến pháp của Canada, các chính quyền tỉnh bang chịu trách nhiệm về tất cả các bậc học. Không có bộ hoặc sở chịu trách nhiệm về giáo dục ở cấp liên bang.

Ba vùng lãnh thổ tự trị của Canada gồm Yukon, Northwest Territories (Vùng tự trị Tây Bắc) và Nunavut không có tình trạng hiến pháp giống như các tỉnh bang, tuy nhiên với sự quan tâm dành cho giáo dục, chính phủ liên bang ủy thác trách nhiệm này cho các chính quyền của các vùng tự trị, các vùng tự trị này sẽ thay phiên liên kết với các tỉnh bang để cung cấp các chương trình Cao đẳng Đại học.

Do ngân sách cho giáo dục được đặt lên hàng ưu tiên Canada có hệ thống giáo dục đạt tiêu chuẩn chất lượng hàng đầu thế giới, môi trường học tập thân thiện và chi phí hợp lý. Nhờ đó mà chất lượng giáo dục luôn ở mức cao, không phân biệt vị trí hay ngành nghề đào tạo. Ngoài ra thì trường đại học luôn duy trì tính tự quản ở mức cao.

Các trường đại học Canada được thế giới biết đến bởi chất lượng giảng dạy và nghiên cứu. Bằng cấp được đánh giá ngang với bằng cấp của các trường ĐH ở Mỹ và các nước trong khối thịnh vượng chung.

Các trường Đại học ở Canada có nhiều khóa học, cấp học để lựa chọn từ cử nhân cho đến tiến sĩ, hoặc các khóa học cấp chứng chỉ. Học phí của các trường rất khác nhau, tùy từng tỉnh bang, từng trường và từng chương trình học. Trong số đó, chương trình post-graduate là một trong những sự lựa chọn ưu tiên hàng đầu của các sinh viên tốt nghiệp đại học tại Việt Nam khi chọn Canada làm điểm đến du học.

Các bài đã đăng